020 5700 200 onderwijs@horlings.nl

Managementondersteuning

Horlings onderwijsaccountants heeft twee interessante producten als het gaat om de optimalisatie van managementondersteuning.

Verbetering van managementinformatie en begroting

Heeft u als onderwijsinstelling in het primair en voortgezet onderwijs ook uw financiële en personele administratie uitbesteed aan een administratiekantoor? In dat geval zal uw administratiekantoor de periodieke rapportages verzorgen.

Heeft u de financiële administratie in eigen beheer en vindt u een verbetering van de periodieke rapportages en begrotingen wenselijk?

In dat geval hebben wij twee interessante producten voor u.

 

Horlings-Business Booster TM

Met de Horlings-Business Booster TM  krijgt u beter inzicht in de belangrijkste operationele kengetallen per locatie en financiële kengetallen per school. Niet via allerlei losse lijstjes uit verschillende systemen, maar netjes gecombineerd in één overzicht. Nu kunt u locaties en scholen beter onderling vergelijken. Ten opzichte van elkaar, ten opzichte van budget en ten opzichte van een vorige periode. Management informatie waar u uw voordeel mee doet om de prestaties verder te verbeteren. Verder kunt u de Horlings- Business Booster TM gebruiken voor:

  • Scenarioplanning
  • Balansbegroting, exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose
  • Maandrapportages met financiële en operationele kengetallen
  • Grafische dashboards
  • Consolidatie en jaarrekening

 

De Horlings IFB TM – Integrale Financiële Benadering

Horlings heeft een werkwijze ontwikkeld die onze visie op het aansturen van een onderwijsinstelling weergeeft. De werkwijze is de Horlings IFB TM  (Integrale Financiële Benadering) waarbij wij samen met u werken aan de verbetering van de rapportages en de financiële- en administratieve processen. Integrale financiële benadering – in drie stappen van controle naar beter beheer:

  1. Analyse: door de berekening van kengetallen en het interpretatie van de uitkomsten krijgt u financiële reflectie.
  2. Inzicht: financiële reflectie helpt u om de juiste vragen te stellen, te onderzoeken en zo inzicht te krijgen in de verbeterpunten van uw kern positie.
  3. Actie: analyse en inzicht leiden tot de uitvoering van taken die uw positie verbeteren. Actie is de basis voor iedere noodzakelijke verandering. Een verbetering van uw rapportcijfers als organisatie.

De kracht van de integrale financiële benadering is de samenhang van kengetallen en activiteiten. Het is een prettige sturing- en management methodiek die zich richt op het onderkennen en beheersen van rendementsbepalende factoren. Met de Integrale Financiële Benadering krijgt u grip op de wettelijke en gewenste onderwijsactiviteiten.

De Horlings IFB TM  is ook goed te combineren met de Horlings-Business Booster TM  . Met deze combinatie van tool en werkwijze, verzekert u zichzelf van een beheerste financiële positie van uw instelling. Onderwijsdoelstellingen worden gekoppeld aan de financiële mogelijkheden die uw instelling heeft. Door een vergelijk van uw behaalde resultaten, zowel op financiële gebied als op niet-financieel, met uw begroting en andere instellingen, weet u precies waar u staat en wat u kunt doen om uw positie te verbeteren.

Contact opnemen?

Geheel vrijblijvend

Drs Charles Rabe RA

Onderwijs accountant /partner. Expert in onderwijsfinanciën. Down to earth benadering. Fan van rationele oplossingen. Meer over Charles? Klik hier