020 5700 200 onderwijs@horlings.nl

We ondersteunen onderwijs bestuurders

Bij Horlings werken we met circa 10 vaste medewerkers in het onderwijs team. Deze medewerkers zijn gespecialiseerd in controle en advisering in het primair en voorgezet onderwijs. Dit team combineert deskundigheid met efficiënte, korte lijnen. De Horlings onderwijsaccounts zijn professioneel, betrokken en creatief. Ze denken met u mee en bieden beleidsondersteuning en inhoudelijke oplossingen op het gebied van controle, verslaggeving, governance, administratieve organisatie, rechtmatigheidsvraagstukken, belastingen en subsidie verantwoordingen.

.

NexiaNederland

Horlings en Nexia Nederland – Een combinatie van voordelen van een groot en kleiner kantoor Horlings is een accountants en belastingadvieskantoor met circa 100 medewerkers met vestigingen in Amsterdam, Heemstede en Almere. Horlings maakt deel uit van een Nederlands accountants netwerk, Nexia Nederland, waaraan, naast Horlings, nog twee andere accountantskantoren zijn verbonden:

 • KroeseWevers – een accountants- en belastingadvieskantoor van circa 350 medewerkers in het oosten van het land
 • Koenen en Co een accountants- en belastingadvieskantoor kantoor van circa 250 medewerkers in het zuiden van het land.

Samen hebben we een vaktechnisch bureau dat de kantoren met elkaar op het gebied van kennis verbindt. Zo is er het Nexia Nederland Onderwijs team, waarin specialisten op onderwijs binnen Nexia Nederland regelmatig kennis met elkaar uitwisselen. U combineert dus de voordelen van een groot kantoor (met kennis en kwaliteit) met de voordelen van een klein kantoor (persoonlijk, flexibel, korte lijnen en pragmatisch). Aangesloten organisaties Horlings is ondermeer aangesloten bij de volgende organisaties:

 • AFM – Wij beschikken over een licentie voor de onafhankelijke controle van de jaarrekening
 • Belastingdienst – We hebben een convenant horizontaal toezicht afgesloten, waarmee er op diverse belastingterreinen makkelijker afstemming plaatsvindt met de belastingdienst
 • NBA – de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
 • NBF – de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs
 • NOREA – de beroepsorganisatie van IT-auditors
 • SRA – Stichting Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten
 • NIRV – Vereniging Nederlands Instituut voor Register Valuators

Horlings houdt nauwe contacten met:

 • Ministerie van OC&W, bijvoorbeeld door actieve participatie bij de jaarlijkse onderwijsbijeenkomst voor accountants
 • Inspectie van het Onderwijs
 • Verschillende administratiekantoren

Als bestuurder wilt u resultaten. Wij bieden u door onze deskundigheid en flexibele werkwijze een resultaatgerichte aanpak.

.

Drs Charles Rabe RA

Onderwijs accountant /partner. Expert in onderwijsfinanciën. Down to earth benadering. Fan van rationele oplossingen. Meer over Charles? Klik hier