020 5700 200 onderwijs@horlings.nl

Samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van OCW

Horlings heeft als onderwijsaccountant een goede relatie met de Inspectie van het Onderwijs, het Ministerie van OCW. Onze medewerkers hebben regelmatig overleg met medewerkers van de inspectie over complexere dossiers.

Horlings is tevens deelnemer in het accountantsoverleg van het Ministerie van OCW waarin onder andere het onderwijscontroleprotocol wordt besproken. Hiermee kunnen wij u altijd als eerste informeren over de actualiteiten.

 

Drs Charles Rabe RA

Onderwijs accountant /partner. Expert in onderwijsfinanciën. Down to earth benadering. Fan van rationele oplossingen. Meer over Charles? Klik hier