020 5700 200 onderwijs@horlings.nl

12 november 2014

Seminar onderhoudskosten PO

In samenwerking met de Rabobank en administratiekantoor OOG 

 

Vanaf 1 januari 2015 zal de bekostiging t.a.v. het onderhoud veranderen. Daarom hebben wij hier een korte situatie schets opgenomen van de huidig en toekomstige verdeling van de kosten. Dit zal ook gevolgen hebben voor de jaarrekening 2014 en verder. Op 12 november 2014 organiseren wij samen met de Rabobank en het administratiekantoor OOG een bijeenkomst waar dit onderwerp zal worden behandeld.

 

Huidig verantwoordelijkheidsverdeling onderhoudskosten gebouwen en terreinen

De verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting is in 1997 overgeheveld van het Rijk naar gemeenten. De gemeente is verantwoordelijk voor de voorziening in huisvesting op het grondgebied van de gemeente. De gemeente is hiermee verantwoordelijk voor het onderhoud aan de buitenkant van het gebouw, aanpassingen aan het gebouw, medegebruik van een ruimte die geschikt is voor het onderwijs, nieuwbouw, uitbreiding en herstel van constructiefouten. Om invulling te kunnen geven aan hun zorgplicht voor onderwijshuisvesting ontvangen gemeenten een vergoeding van het Rijk.

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor onderhoud aan de binnenkant van het gebouw, onderhoud aan het schoolterrein, schoonmaakonderhoud, nutskosten, publiekrechtelijke heffingen en voor de exploitatie van de scholen. Hiervoor ontvangt het bevoegd gezag middelen in de lumpsum.

 

Nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden onderhoud gebouwen en terreinen vanaf 1 januari 2015

De verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud en aanpassingen aan het gebouw zal bij het bevoegd gezag komen te liggen. Het bevoegd gezag zal de uitvoering van de bijbehorende taken zelf bekostigen en krijgt daarvoor extra budget in de lumpsum. In plaats van onderhoud wordt nu gesproken over onderhoud van het gebouw en het terrein.

Om te voorkomen dat schoolbesturen in het primair onderwijs gaan of willen investeren in de taken die een verantwoordelijkheid van de gemeente blijven (waaronder nieuwbouw en uitbreiding) voorziet de wet in een verbod op dergelijke investeringen.

Contact opnemen?

Geheel vrijblijvend

Drs Charles Rabe RA

Onderwijs accountant /partner. Expert in onderwijsfinanciën. Down to earth benadering. Fan van rationele oplossingen. Meer over Charles? Klik hier