020 5700 200 onderwijs@horlings.nl

Personeel

Onderdeel van onze dienstverlening is het in de gaten houden van het personeelsdossiers. Hierin moet standaard een verklaring van goed gedrag worden opgenomen.

Verklaring goed gedrag
Sinds het schooljaar 2009 is de accountant, op basis van het controleprotocol, verplicht om vast te stellen dat er in de personeelsdossiers van alle medewerkers een verklaring van goed gedrag is opgenomen. Ontbrekende verklaringen moeten gemeld worden in een Rapport van Bevindingen bij de jaarrekening.

Door deze wettelijke verplichting tijdig te communiceren aan onderwijsinstellingen, hebben wij bij de meeste van onze onderwijsinstellingen kunnen voorkomen dat er een dergelijk rapport moest worden opgesteld. Wij vinden dat onderdeel van onze dienstverlening.

Contact opnemen?

Geheel vrijblijvend

Drs Charles Rabe RA

Onderwijs accountant /partner. Expert in onderwijsfinanciën. Down to earth benadering. Fan van rationele oplossingen. Meer over Charles? Klik hier