020 5700 200 onderwijs@horlings.nl

Wij werken samen met

Wij werken samen met de meeste administratiekantoren, vormen een samenwerkingsverband met Nexia Nederland en hebben een goede relatie met het ministerie van OCW.

Administratiekantoren

Veel onderwijsinstellingen hebben zowel de personele- als de financiële administratie uitbesteed aan een administratiekantoor. Horlings onderhoudt goede contacten met de meeste administratiekantoren. Regelmatig evalueren wij de samenwerking met uw administratiekantoor en bespreken wij de planning voor het komende controlejaar. Samen zorgen we voor het behalen van jaarlijkse deadlines en werken we aan verbetering van de administratieve organisatie.

 

Nexia Nederland

Samen met de accountantskantoren Koenen en Co en KroeseWevers vormen wij het samenwerkingsverband Nexia Nederland. Hiermee vormen wij één van de tien grootste accountants- en advieskantoren in Nederland en werken we met circa 600 professionals. De samenwerkingspartners zijn onafhankelijk van elkaar en combineren hiermee de voordelen van zowel een grote als een kleine organisatie: een hoogwaardige uitgebreide dienstverlening met een directe en flexibele inslag. Lees meer over Nexia Nederland op www.nexianederland.nl

Zowel klanten als medewerkers van de kantoren van Nexia Nederland profiteren van deze schaalgrootte, terwijl de persoonlijke aanpak en betrokkenheid van de onafhankelijke regionale accountantskantoren gehandhaafd blijven. Klanten, regionaal, nationaal en internationaal actief, vinden bij de kantoren van Nexia Nederland alle onderwijsexpertise in accountancy en belastingadvies. Voor onze medewerkers betekent dit nog betere opleidingsmogelijkheden, branchespecialisatie in onderwijs en doorgroeimogelijkheden.

Samen hebben we een vaktechnisch bureau. Het bureau vaktechniek volgt de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving voor het onderwijs  nauwlettend volgt. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar publicaties van de overheid, maar hebben wij ook contact met bestuursorganisaties in het primair- en voortgezet onderwijs.

 

Nexia International

Nexia Nederland is lid van Nexia International, een netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren, verdeeld over 620 kantoren in 97 landen. Nexia International behoort tot de 10 grootste netwerken van zakelijke dienstverleners wereldwijd. Jaarlijks neemt een aantal van de medewerkers deel aan de internationale trainingen van Nexia International. Via dit netwerk doen onze medewerkers ervaringen op die ze kunnen inzetten voor onderwijsinstellingen.

 

 

logo-OCWMinisterie van OCW

Horlings heeft als onderwijsaccountant een goede relatie met de Inspectie van het Onderwijs, het Ministerie van OCW. Onze medewerkers hebben regelmatig overleg met medewerkers van de inspectie over complexere dossiers.

Horlings is tevens deelnemer in het accountantsoverleg van het Ministerie van OCW waarin onder andere het onderwijscontroleprotocol wordt besproken. Hiermee kunnen wij u altijd als eerste informeren over de actualiteiten.

Contact opnemen?

Geheel vrijblijvend

Drs Charles Rabe RA

Onderwijs accountant /partner. Expert in onderwijsfinanciën. Down to earth benadering. Fan van rationele oplossingen. Meer over Charles? Klik hier